Jsme specialisté na finanční potíže.

Zastavujeme neoprávněné úvěry, zkontrolujeme exekuce.
meda slub.jpg
Jsme specialisté na:
ODDLUŽENÍ (Osobní bankrot)
SVĚŘENSKÝ FOND (Právní ochrana majetku)
EXEKUCE (Kontrola a pomoc)
RADY PRO DLUŽNÍKY (Komunikace s věřiteli)
RADY PRO PODNIKATELE (Právní poradenství a dotace)
ÚVĚROVÁ ASISTENCE (S námi je úvěrování bezpečné)

Jsme Váš partner pro boj z dluhy.

Jak jste spokojeni s tímto webem

images (21).jpg
Svěřenský fond
Jaká je podstata svěřenského fondu?
Umožňuje vyčlenit vlastníkovi svůj majetek do svěřenského fondu za určitým účelem, který může být veřejně prospěšný, soukromý nebo k investování pro dosažení zisku.Kdo může založit svěřenský fond?
Fyzická i právnická osoba. Tato osoba se stává zakladatelem svěřenského fonduCo se děje s takto vyvedeným majetkem?
Zakladatel v okamžiku převedení majetku do svěřenského fondu ztrácí k němu veškerá vlastnická práva a dochází k oddělenému vlastnictví, kdy správu majetku provádí stanovený svěřenský správce.Kdo tedy vlastní vyvedený majetek?
Majetek, který je ve fondu spravovaný, není ve vlastnictví ani zakladatele ani ve vlastnictví správce. Existuje sám o sobě nikým nevlastněn, majetek se stává „anonymní“.Kdo se stará o majetek ve fondu?
O vyčleněný majetek se stará pověřený svěřenský správce, který je povinen šetřit a rozmnožovat podstatu svěřenského fondu, dbát o naplnění účelu svěřenského fondu. Musí s majetkem ve fondu zacházet s péčí řádného hospodáře.Kdo je obmyšlený?
Obmyšlený ve svěřenském fondu je ten, komu má být ze svěřenského fondu plněno. Obmyšleným může být jedna nebo více osob.Kdy je vhodné založit svěřenský fond?
V běžném životě existuje mnoho důvodů a situací, kdy může být soukromý, rodinný nebo firemní majetek ohrožen. Oddělený majetek nelze zahrnout do exekučního řízení, konkursní podstaty, nelze ho zpeněžit v případě oddlužení. Je také možnou alternativou při dědění, kdy vyvedený majetek nespadne do dědictví, nebo dědicové získají tento majetek až po splnění určitých podmínek stanovených zakladatelem fondu.Jaké jsou výhody svěřenského fondu?
Zajištění veřejně prospěšné činnosti
Vyvedení majetku za života pro případ úmrtí
Snížení rizik při investování
Zamezení lehkovážného „rozfofrování“ lehce nabytých peněz z dědictví
Zajištění sebe a svých blízkých
Ochrana a nedostupnost před věřiteli, exekutory
Anonymita vlastnictví


Jak tedy svěřenský fond funguje?
Zakladatel svěřenského fondu vyčlení a oddělí do fondu určitý majetek (dům, akcie, peníze, cokoli čehož je majitelem)
Jmenuje správce fondu, který se o majetek fondu bude starat a spravovat ho
Jmenuje obmyšleného, který bude mít z tohoto fondu nějaký užitek (bydlení, zisk, dividendy apod.)
Následuje úprava podmínek, účelů atd.. Protože svěřenské fondy jsou velmi individuální záležitostí, je každý nový fond specifický a zároveň unikátní
Proto je třeba vytvoření fondu věnovat dostatek času i pozornosti.


Koho zvolit jako svěřenského správce?
Vzhledem k tomu, že se jedná Váš soukromý majetek není od věci svěřit ho do správy někomu, komu důvěřujete, kdo má odborné znalosti, podnikatelské schopnosti a bude s Vámi po celou dobu fungování svěřenského fondu v kontaktu. V této oblasti se na naši loajalitu můžete spolehnout a zaručíme Vám efektivní hospodaření s majetkem vyvedeným do svěřenského fondu.
Pro dotaz k naším produktům nás prosím kontaktujte.
Tel:723 357 306
Konzultační středisko Hradec Králové
Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one