Jsme specialisté na finanční potíže.

Zastavujeme neoprávněné úvěry, zkontrolujeme exekuce.
meda slub.jpg
Jsme specialisté na:
ODDLUŽENÍ (Osobní bankrot)
SVĚŘENSKÝ FOND (Právní ochrana majetku)
EXEKUCE (Kontrola a pomoc)
RADY PRO DLUŽNÍKY (Komunikace s věřiteli)
RADY PRO PODNIKATELE (Právní poradenství a dotace)
ÚVĚROVÁ ASISTENCE (S námi je úvěrování bezpečné)

Jsme Váš partner pro boj z dluhy.

Jak jste spokojeni s tímto webem

Servis pro začínající podnikateĺe

images (13).jpg
Servis pro začínající podnikateĺe
Jaké jsou možnosti soukromého podnikání?
Začínající podnikatel může zvolit podle své konkrétní situace některou z následujících forem podnikání:

fyzická osoba – živnostník
právnická osoba
franchisant


Co je fyzická osoba-živnostík?
Nejjednodušší a nejbezpečnější forma soukromého podnikání.
Po splnění podmínek stanovených zákonem č. 445/1991 Sb. ve znění dalších změn a doplňků se každá osoba může stát živnostníkem.Jaké jsou formy živnosti?
živnost volná, podléhající pouze ohlašovací povinnosti (většina; bez taxativně stanovených podmínek)
živnost vázaná, řemeslná a koncesovaná jsou živnosti, u kterých je třeba dokládat odborné znalosti – vzdělání nebo praxi


Jak získat živnostenské oprávnění?
Vyplněním registračního formuláře, jeho uplatněním na živnostenském úřadu a zaplacením správního poplatku.
V případě, že se v průběhu podnikání podnikatel - živnostník rozhodne rozšířit svůj obor činnosti o další, stačí je na živnostenském úřadu ohlásit a požádat o doplnění do živnostenského oprávnění. Rozšíření je bezplatné.Jaké jsou základní povinnosti podnikatele-živnostníka?
Platba měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění, k 31. březnu následujícího kalendářního roku podat daňové přiznání.
Uplatněním registračního formuláře je nově vzniklý podnikatelský subjekt automaticky zaregistrován Finančním úřadem a Správou sociálního zabezpečení.
U své stávající zdravotní pojišťovny musí ohlášení živnosti provést sám podnikatel – živnostník.
Bude-li podnikatel - živnostník uplatňovat v daňovém přiznání náklady na provoz automobilu, je povinen hradit čtvrtletní zálohy na silniční daň.Co je právnická osoba?
Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který zrušil dosavadní zákoník. Orientovat se v nových předpisech je pro laickou veřejnost velmi obtížné. Pro zvolení vhodné formy společnosti je nezbytně nutné poradit se s odborníky.Co je franchisant?
Jde o formu podnikání formou dlouhodobé smluvní spolupráce mezi „franchisorem“ - poskytovatelem franchisingu a „franchisantem“ – odběratelem franchisingu.
Samotný franchising je pak svým způsobem forma společného podnikání, kdy franchisor předává fanchisantovi znalosti o způsobu vedení firmy, veškeré know how pro provoz firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku (klasickým příkladem jsou fast-foody McDonald´s).
Na jednu stranu je franchising pokládán za nejbezpečnější formu soukromého podnikání, na druhé straně však vyžaduje značnou kapitálovou dispozici franchisanta


Jaké jsou možnosti finanční podpory začínajícího podnikatele?
možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z českého státního rozpočtu
možnost čerpání „rozjezdových“ prostředků z Evropské Unie.
Prostředky lze získat buď formou dotace, zvýhodněného úvěru, v rámci programu START Ministerstva obchodu a průmyslu ČR.
Opět jde o legislativně i formálně velmi náročnou činnost, a proto je i zde nezbytná pomoc specializovaných odborníků.
Pro dotaz k naším produktům nás prosím kontaktujte.
Tel:723 357 306
Konzultační středisko Hradec Králové
Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one