Jsme specialisté na finanční potíže.

Zastavujeme neoprávněné úvěry, zkontrolujeme exekuce.
meda slub.jpg
Jsme specialisté na:
ODDLUŽENÍ (Osobní bankrot)
SVĚŘENSKÝ FOND (Právní ochrana majetku)
EXEKUCE (Kontrola a pomoc)
RADY PRO DLUŽNÍKY (Komunikace s věřiteli)
RADY PRO PODNIKATELE (Právní poradenství a dotace)
ÚVĚROVÁ ASISTENCE (S námi je úvěrování bezpečné)

Jsme Váš partner pro boj z dluhy.

Jak jste spokojeni s tímto webem

images (1).jpg
Oddlužení, tzv. osobní bankrot fyzické osoby
Komu je oddlužení určeno?
Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku podnikatelské činnosti, ale běžné činnosti – zejména provozu domácnostiCo je úpadek?
Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.Co je oddlužení?
Oddlužení je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.Jaký je průběh a výsledek oddlužení?
Dlužník ve splátkách určených insolvenčním soudem po dobu 5 let hradí alespoň 30% svých závazků věřitelům. Pokud hradí řádně je oddlužení po 5 letech skončeno a dlužník je osvobozen od placení zbytku závazků. Toto zproštění se netýká „nových“ závazků vzniklých po schválení oddlužení.Jaké jsou negativní následky schválení oddlužení?
Po celou dobu insolvenčního řízení je dlužník veden v registru dlužníků a zůstává tam veden ještě 5 let po skončeníJaké jsou zákonné podmínky pro podání návrhu na oddlužení?
Předložit seznam majetku a seznam závazků
Všechny pracovní smlouvy za poslední 3 roky
Mzdové listy za poslední 3 roky
Výpis z rejstříku trestů


Jaké jsou způsoby oddlužení?
Zpeněžení majetkové podstaty
Plněním splátkového kalendáře


Kolik stojí návrh na podání návrhu na oddlužení?
Za návrh na povolení oddlužení soud nevybírá žádný poplatek. Soud však může, a ve většině případů tak činí, uložit dlužníkovi – navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení a to až do výše 50.000,- Kč. Obvyklá záloha na náklady insolvenčního řízení v případě oddlužení se stanoví v rozsahu 3 – 10 tis. Kč.Kolik stojí celé insolvenční řízení?
V průběhu insolvenčního řízení má insolvenční správce nárok na svou odměnu a náhradu nákladů, které jsou spojeny s výkonem jeho funkce. Insolvenční správce má nárok na paušální měsíční odměnu za dobu trvání oddlužení ve výši 750,- Kč měsíčně a náhradu nákladů v paušální výši 150,- Kč měsíčně a to vše zvýšeno o DPH, je-li insolvenční správce plátcem DPH. Pokud tedy inslovenční řízení trvá celých 5 let, pak má insolvenční správce celkem nárok na částku cca 65.000,- Kč.

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty má správce nárok na odměnu vypočtenou z výtěžku zpeněžení.Jak se odměna insolvenčního správce platí?
Pokud dlužník plní splátkový kalendář pak hradí odměnu správci pravidelně měsíčně, a to tak, že si insolvenční správce ze srážek, které obdrží od plátce dlužníka, ponechá částku odpovídající výši měsíční paušální odměny. Zbývající část srážek pak rozdělí poměrně mezi insolvenční věřitele.Jak dlouho trvá, než soud o oddlužení rozhodne?
Insolvenční soud rozhoduje o návrhu dlužníka na povolení oddlužení poměrně rychle. Pokud je návrh pořádku, soud o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
Pro dotaz k naším produktům nás prosím kontaktujte.
Tel:723 357 306
Konzultační středisko Hradec Králové
Vančurovo Náměstí 309/11
Hradec Králové
500 02
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one